Simón Bolívarren jaioteguna, uztailak 24

Simón Bolívarren jaiotegunaren harira, Koldo San Sebastiánek (kazetaria eta euskal diasporan aditua) «Ameriketan dago: Pastores en el Oeste» hitzaldia eskaini du. Horrez gain, museoak gaiari buruz abiatu duen ikerketa lana aurkeztu du: «Ziortza-Bolibarko amerikanuak».

Koldo San Sebastián Simón Bolívarren jaioteguneko hitzaldian

Ziortza-Bolibarko amerikanuak