CONFERENCIA SOBRE LA HISTORIA DE LAS MUJERES VASCAS

Bizkaiko eta Gipuzkoako emakumeen historia aztertuko dugu XVIII. mendean zehar.
Mundu Berriarekin garatutako harremanak nolabaiteko ondorioak ekarri zituen euskal emakumeentzako,
horregatik, feminitiatearen irudia, kostaldeko herri “feminizatuak” eta emakumeen hezkuntza aztertuko ditugu

https://simonbolivarmuseoa.com/wp-content/uploads/2020/03/Euskal-emakumea-historian-zehar-azkena.pdf